Vic Dana : Zašto je širi glavi…..

Na jednom medicinskom kongresu postavljeno je interesantno pitanje:

  • “Zašto je glavić peni*a širi od ostatka?”
    Amerikanci su se prihvatili istraživanja i nakon utrošenih 100.000$ došli do zaključka:
  • “To je zato da bi muškarac više uživao kod se*sa!”
    Francuzi se nisu složili da je tome tako, ponovili su i proširili istraživanje i nakon utrošenih 200.000 $ došli do zaključka da je glav** pe*isa širi od ostatka zato da bi žena više uživala kod se*sa!
    Iznervirani čitavom pričom, prihvatiše se istraživanja Bosanci. Utrošili su 2 $ na dvije pive i od Muje saznali istinu:
  • “To je zato da se ne udariš šakom po čelu dok dr&aš!”

Add Comment