Vic Dana : Kako se kaze….

Dolazi mladić kod oca svoje devojke i kaže:

  • Gospodine, želeo sam da vas zamolim za vaše kćerke?
  • Kakvo je to izražavanje, pa kaže se “ruku”!
  • Rukom mi to radi svaki dan, ja bih da pređem na konkretno.

Primaju se ponude za izgradnju tunela kroz Alpe. Kaže Rus:

  • Naša ponuda je dve milijarde evra, kopaćemo sa dve strane i garantujemo da ćemo se sresti na sredini u 5 metara razlike.
    Amerikanac:
  • Naša ponuda je takođe dve milijarde. I mi ćemo kopati sa dve strane, ali garantujemo da ćemo se sresti na sredini u 2 metra razlike.
    Bosanac:
  • A naša ponuda je dvije i po milijarde evra. I mi ćemo kopati sa dvije strane, ali ne garantujemo da ćemo se ikako srest’ na sredini. Al’ boli vas, imaćete 2 tunela!

Add Comment