Vic Dana: Hajde sad na kolena ….

Doąla Fata sa sela u poątu i ľeli razgovarati sa mamom u Australiji.

 • Je,l bi mogla razgovarati sa materom u Australiji?
 • pita ona poątara.
 • Moľe, to vam je 300,00 KM
 • kaľe poątar.
 • Jaooooo, pa ja nemam dovoljno novca!
 • kaľe Fata.
 • Dođi u moj ured srediti ćemo mi to.
 • kaľe poątar. Pođe ona za njim.
 • Hajde sad na koljena!
 • kaľe poątar. Ona klekne.
 • Hajde sad otkopčaj mi hlače!
 • kaľe poątar. Ona otkopča.
 • Izvadi ga sad iz gaća!
 • kaľe poątar. Ona ga izvadi.
 • Hajde sad, ąto čekaą!
 • nestrpljivo će poątar.
 • Alo majko,Alooo čujeą li me? Fata će…

Add Comment